Truy tìm kho báu, kỳ VI

Xin chào!

Chắc các bạn cũng nhờ từ kỳ trước, tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm TTKB cho đến năm 2023. Nhưng đến cả Microsoft còn phá bỏ lời hứa “Windows 10 là phiên bản cuối cùng” để cho ra mắt hệ điều hành mới có mức độ tương thích rất thấp so với Windows 10 trong khi các giới hạn này hoàn toàn có thể bỏ qua và hệ điều hành mới vẫn chạy ổn trên các máy cũ, thì việc tôi cho TTKB quay trở lại cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Kỳ này sẽ có nhiều trò giải mật mã hơn bao giờ hết, thế nên số chặng đã được tăng lên 22 để đảm bảo các bạn sẽ phải hợp tác với nhau tìm thấy kho báu, chứ giải một mình thì còn lâu mới ra. Và tất nhiên, đi kèm với kho báu cũng là một phần hướng dẫn với hầu hết tất cả các loại mật mã mà bạn sẽ gặp trong trò chơi, để nếu lỡ bạn có chơi một mình, thì bạn cũng sẽ biết giải từ đâu.

Chắc hẳn bạn đang nghĩ rằng “Á à, kỳ này tới 22 chặng, thì chắc giải thưởng cũng phải tăng gấp 2.2 lần đây”. Rất tiếc phải thông báo với bạn rằng, vì đã đốt quá nhiều tiền cho The Coffee House, kỳ này sẽ không có giải thưởng nào ngoài sự vui vẻ khi chơi… à cái này tôi không chắc vì kỳ này sẽ rất khó.

Trò chơi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, vậy nên hãy quay lại sau để bắt đầu nhé!

Kể cả không có giải thưởng, thì trò chơi vẫn có thể lệ. Đọc qua trước khi chơi để tránh gặp rắc rối nha.

Thể lệ Trò chơi