Chính sách xử lý dữ liệu cá nhân

Cập nhật lần cuối: 20/01/2024

1. Giới thiệu

Chính sách này mô tả các chính sách và thủ tục về việc thu thập, sử dụng thông tin của bạn liên quan đến việc sử dụng trang web nguyenhuudailoc.com và bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng liên quan nào mà tôi cung cấp. Khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý để tôi và đối tác bên thứ ba thu thập, chuyển giao, thao tác, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

2. Chính sách quyền riêng tư bao gồm những gì?

Chính sách quyền riêng tư này bao gồm việc xử lý thông tin cá nhân khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào trang web. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các hoạt động của bên thứ ba mà tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, bao gồm ở bất kỳ trang web, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba nào mà bạn chọn để truy cập thông qua dịch vụ hoặc cho các cá nhân mà tôi không quản lý hoặc sử dụng. Trong khi tôi cố gắng tạo điều kiện cho việc truy cập vào các dịch vụ của bên thứ ba của bạn, tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của các dịch vụ của bên thứ ba đó. Tôi khuyến khích bạn xem lại cẩn thận các chính sách quyền riêng tư của bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

3. Tôi thu thập thông tin gì?

Thông tin tôi thu thập cho phép tôi cá nhân hóa, cải tiến và tiếp tục vận hành trang web. Liên quan đến một số khía cạnh của trang web, tôi có thể yêu cầu, thu thập và hiển thị một số Thông tin Cá nhân của bạn. Tôi thu thập các loại thông tin sau đây từ người dùng:

  • Thông tin địa chỉ IP và các thông tin khác được thu thập tự động
    Nói chung, trang web tự động thu thập thông tin sử dụng, chẳng hạn như số lượng và tần suất của người dùng truy cập vào trang web qua một số công cụ tìm kiếm. Tôi có thể sử dụng dữ liệu này dưới dạng tổng hợp, nghĩa là, như là một biện pháp thống kê, hoặc trong các hình thức ẩn danh khác, nhưng không theo cách để xác định cá nhân bạn. Loại dữ liệu này cho phép tôi và các bên thứ ba ủy quyền của tôi để tìm ra mức độ thường xuyên các cá nhân sử dụng các phần của trang web để tôi có thể phân tích và cải tiến chúng.
    Trang web tự động tiếp nhận và ghi lại thông tin từ trình duyệt web và thiết bị của bạn khi bạn tương tác với trang web, bao gồm địa chỉ IP, thông tin cookie và các số nhận dạng di động khác. Thông tin này được sử dụng để chống lại spam và cũng để tạo điều kiện thu thập dữ liệu liên quan đến tương tác của bạn với trang web.
  • Thông báo đẩy
    Tôi có thể liên lạc với bạn qua thông báo đẩy (trong phạm vi bạn cho phép) và tôi có thể thu thập thông tin về thông báo nhận, chẳng hạn như thời gian tiếp cận hoặc việc bạn đã mở thông báo hay chưa. Tôi sử dụng thông tin này để cải tiến trang web của tôi, bao gồm dịch vụ khách hàng.

4. Thông tin của tôi được chia sẻ như thế nào, và với ai?

Thông tin công khai về hoạt động của bạn trên các dịch vụ:

Một số hoạt động của bạn thông qua trang web là công khai. Điều này có thể bao gồm nội dung bạn đã đăng công khai, thông qua hoặc liên quan đến trang web, bao gồm các phần trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như các tài khoản truyền thông xã hội của bạn.

Người dùng đăng ký có thể có một số thông tin được liên kết với Tài khoản của họ. Người dùng không đăng ký sẽ không có liên kết này, nhưng thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của họ (chẳng hạn như những trang nào họ truy cập) có thể được theo dõi ẩn danh thông qua việc sử dụng cookie và lưu trữ của tôi.

Hãy nhớ rằng nếu bạn chọn cung cấp Thông tin Cá nhân sử dụng các tính năng công khai nhất định của trang web, thông tin đó sẽ được quản lý bởi các cài đặt bảo mật của các tính năng cụ thể và có thể được công bố công khai. Các cá nhân đọc thông tin như vậy có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho các cá nhân hoặc tổ chức khác mà không có sự kiểm soát của tôi, sự thừa nhận của bạn, và các công cụ tìm kiếm có thể tìm ra thông tin đó. Do đó, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ cẩn thận về việc bao gồm bất kỳ thông tin cụ thể nào mà bạn cho là riêng tư trong nội dung mà bạn tạo hoặc thông tin mà bạn gửi thông qua trang web.

Địa chỉ IP và Thông tin Thiết bị:

Mặc dù tôi thu thập và lưu trữ thông tin địa chỉ IP và thiết bị, thông tin đó không được công khai. Tuy nhiên, đôi khi, tôi chia sẻ thông tin này với các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và những người khác mà tôi tiến hành làm việc theo các quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin bạn chia sẻ:

Bạn có thể truy cập các dịch vụ bên thứ ba khác thông qua trang web này, ví dụ bằng cách nhấp vào liên kết tới các dịch vụ của bên thứ ba từ bên trong trang web của tôi. Tôi không chịu trách nhiệm cho các chính sách quyền riêng tư và điều khoản của các dịch vụ của bên thứ ba này, và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu các chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba. Chính sách quyền riêng tư này chỉ điều chỉnh thông tin thu thập được trên trang web này.

Email và tin nhắn SMS liên lạc với tôi:

Là một phần của trang web, đôi khi bạn có thể nhận thông báo đẩy, email, tin nhắn SMS và các thông tin liên lạc khác từ tôi, chẳng hạn như các thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn.

Thông tin Tôi Chia sẻ với sự đồng ý của bạn:

Trừ các mục được nêu ở trên, bạn sẽ được thông báo khi Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với bên thứ ba và sẽ có thể ngăn chặn việc chia sẻ thông tin này.

Cookie là gì?

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu và tải về máy tính của bạn từ một trang web để ghi nhớ hành vi và cá nhân hoá lịch sử duyệt web của bạn khi bạn lần đầu tiên truy cập vào trang web đó. Cookie thực hiện rất nhiều công việc khác nhau trên trang web của tôi, như cho phép bạn di chuyển giữa các trang web một cách hiệu quả, lưu trữ các sở thích của bạn, và nói chung là cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Cookie giúp sự tương tác giữa bạn và trang web trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Có nhiều loại cookie khác nhau giúp theo dõi và ghi lại các loại hoạt động khác nhau.

Tôi sử dụng cookie như thế nào?

Cookie cho phép tôi xác định thiết bị của bạn và cung cấp những thông tin cá nhân thích hợp của bạn. Tôi sử dụng các cookie cần thiết để cho phép bạn di chuyển xung quanh trang web hoặc để cung cấp một số tính năng cơ bản. Tôi còn sử dụng cookie để nâng cao chức năng của trang web bằng cách lưu trữ những sở thích của bạn. Tôi cũng sử dụng cookie để giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của trang web và hoạt động marketing của tôi, đồng thời giúp cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn. Tôi cũng duy trì các nhật ký trực tuyến tiêu chuẩn giúp ghi lại dữ liệu về tất cả những ai đã ghé thăm trang web này. Những nhật ký này có thể chứa: Tên miền Internet mà từ đó bạn truy cập vào trang web này; Địa chỉ IP của bạn (Máy tính của bạn được tự động gán một địa chỉ IP khi bạn lướt web. Địa chỉ IP của bạn có thể ở dạng động hoặc tĩnh. Một địa chỉ IP tĩnh có thể nhận diện với bạn; một địa chỉ IP động thường không thể nhận diện với bạn); Loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn đang sử dụng; Ngày và giờ bạn truy cập trang web này; Các trang mà bạn đã xem trên trang web này; Địa chỉ của trang web đang được liên kết.

Cookie từ bên thứ ba

Một số trang web Tôi có chứa nội dung video nhúng từ YouTube. Khi bạn truy cập một trang có chứa video nhúng từ YouTube, hoặc nhấn để xem video đó, thì thông tin của bạn có thể được lưu trữ bởi các cookie từ YouTube. Tôi không quản lý việc cài đặt các cookie này. Để tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang thông tin v

Làm sao để quản lí thiết lập cookie?

Cookie giúp cho người dùng sử dụng các trang web Tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn, tuy nhiên nếu muốn, bạn có thể chọn từ chối các cookie của tôi, và điều này sẽ ngăn cản chúng ta ghi nhớ sở thích của bạn, cung cấp những nội dung hay dùng hay học tập tổng hợp từ việc truy cập của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt web của mình. Để tìm hiểu thêm về cookie, hoặc cách quản lý hay xóa chúng, xin vui lòng truy cập vào trang http://www.aboutcookies.org để được hướng dẫn cụ thể.

6. Thông tin về tôi có an toàn không?

Tôi cố gắng bảo vệ thông tin Tài khoản để đảm bảo rằng nó được giữ kín; tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin Tài khoản nào. Tôi lưu trữ tất cả thông tin, bao gồm địa chỉ IP và thông tin thiết bị, sử dụng các kỹ thuật theo tiêu chuẩn của ngành. Tôi không đảm bảo rằng các kỹ thuật như vậy sẽ ngăn cản việc truy cập trái phép vào thông tin về bạn mà tôi lưu trữ, thông tin cá nhân hoặc thông tin khác. Việc nhập hoặc sử dụng trái phép, phần cứng hoặc phần mềm gặp lỗi và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn có trách nhiệm ngăn chặn truy cập trái phép vào Tài khoản và Thông tin Cá nhân của bạn bằng cách bảo vệ Xác thực tài khoản của bạn và hạn chế quyền truy cập vào dịch vụ (như được xác định trong Điều khoản Dịch vụ).

7. Tôi có thể truy cập thông tin gì?

Nếu bạn là người dùng đăng ký, bạn có thể truy cập thông tin liên quan đến Tài khoản của bạn bằng cách liên hệ với tôi tại hello@nguyenhuudailoc.com.

8. Điều gì sẽ xảy ra khi có những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư?

Tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Sử dụng thông tin tôi thu thập hiện tại phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực vào thời điểm thu thập thông tin đó. Nếu tôi thực hiện thay đổi trong cách tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin, tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo trên dịch vụ. Người dùng bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư khi sử dụng dịch vụ sau khi những thay đổi này được đăng lần đầu tiên.

9. Nếu tôi có thắc mắc hoặc mối quan tâm?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về sự riêng tư khi sử dụng trang web, vui lòng gửi cho tôi một thông báo chi tiết về hello@nguyenhuudailoc.com. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mối quan tâm của bạn.