Tuyên bố về mối quan hệ với nhãn hàng

Cập nhật ngày 22/06/2022

Xin chào! Nhằm mang lại sự minh bạch cho việc quảng cáo của tôi, sau đây là một số thông tin bạn cần biết về mối quan hệ giữa tôi và các nhãn hàng, cùng với chính sách quảng cáo và tiếp thị liên kết.

Định nghĩa

Các định nghĩa sau đây chỉ áp dụng cho văn bản này.

  • “Tôi” ở đây là Nguyễn Hữu Đại Lộc.
  • “Nhãn hàng” ở đây bao gồm cả thương hiệu, công ty và tập đoàn.
  • “Sản phẩm” ở đây bao gồm hàng hóa và dịch vụ.
  • “Lợi ích” ở đây bao gồm hàng hóa miễn phí, tiền mặt hay các ưu đãi nào khác mà nhãn hàng đã trả cho tôi.
  • “Tiếp thị liên kết” là một hình thức tiếp thị, trong đó nhãn hàng trả tiền cho người giới thiệu (có thể thông qua bên thứ 3) để thưởng cho việc giới thiệu người khác mua sản phẩm. Trong hầu hết trường hợp, giá cả sản phẩm không thay đổi nếu mua qua liên kết tiếp thị liên kết.
  • Các nền tảng mạng xã hội của Nguyễn Hữu Đại Lộc bao gồm nhưng không giới hạn Facebook cá nhân, Trang Facebook, nhóm Facebook, tài khoản Instagram, kênh YouTube, podcast và các hình thức khác do Nguyễn Hữu Đại Lộc đứng tên và/hoặc quản lý.
  • “Bài đăng” là nội dung được đăng tải lên mạng xã hội, bao gồm ít nhất một trong các yếu tố sau: chữ, ảnh, âm thanh, video.

Thông tin cơ bản

Nguyễn Hữu Đại Lộc hiện đang không phải là người lao động của bất kỳ công ty hay tập đoàn nào. Kể cả khi điều này thay đổi, thì nội dung của tôi trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cũng là ý kiến của tôi, không bị ảnh hưởng bởi công ty hay tập đoàn nào.

Chính sách quảng cáo và tiếp thị liên kết

Để có thêm ngân sách duy trì trang web này và các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Hữu Đại Lộc có tham gia chương trình tiếp thị liên kết. Tôi sẽ luôn thông báo trước nếu liên kết bạn sắp truy cập là liên kết tiếp thị liên kết và/hoặc tác dụng của liên kết này đối với tôi.

Tôi chỉ quảng cáo cho các sản phẩm đã mua và/hoặc sử dụng. Với các sản phẩm khác, tôi không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm có vấn đề. Vui lòng tìm hiểu thật kỹ sản phẩm bạn định mua trước khi mua sắm. Nếu sản phẩm tôi từng giới thiệu có vấn đề, tôi sẽ có trách nhiệm thông báo bằng một bài đăng khác cho bạn biết được, và bài đăng sẽ có độ hiển thị tương đương hoặc rộng hơn bài đăng giới thiệu trước đó.

Nguyễn Hữu Đại Lộc có thể được nhận lợi ích từ nhãn hàng để trải nghiệm sản phẩm, và lợi ích này có thể đi kèm với yêu cầu đăng bài đăng được tài trợ. Tôi sẽ nêu rõ cho bạn biết rằng:

  • Tôi đã nhận được lợi ích nào từ nhãn hàng, và lợi ích là gì.
  • Bài đăng đã được nhãn hàng can thiệp vào hay không. Mức độ can thiệp có thể bao gồm nhưng không giới hạn việc (1) hạn chế việc nhắc đến tính năng nào của sản phẩm và/hoặc (2) nhãn hàng đã gửi danh sách những điểm cần phải nói.

Nếu nhãn hàng can thiệp quá sâu vào quá trình biên tập, bao gồm nhưng không giới hạn việc (1) yêu cầu xóa những điểm yếu của sản phẩm/dịch vụ và/hoặc (2) sử dụng nội dung viết sẵn hoàn toàn, không cho tôi quyền biên tập nội dung, tôi sẽ không chấp nhận yêu cầu quảng cáo này.

Thông tin về một số nhãn hàng phổ biến tại các nền tảng mạng xã hội của Nguyễn Hữu Đại Lộc

  • Shopee: Nguyễn Hữu Đại Lộc không phải là người lao động của công ty TNHH Shopee. Nguyễn Hữu Đại Lộc có tham gia chương trình tiếp thị liên kết với Shopee. Tuy nhiên, Shopee không có quyền can thiệp nào lên tất cả nội dung quảng cáo và bài đăng của Nguyễn Hữu Đại Lộc. Lưu ý rằng tôi chỉ quảng cáo cho sản phẩm tôi mua trên Shopee và/hoặc dịch vụ của Shopee nói chung. Với các sản phẩm khác, tôi không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm có vấn đề. Vui lòng tìm hiểu thật kỹ sản phẩm bạn định mua trước khi mua sắm.

Liên hệ CSKH Shopee: 19001221 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ.