Truy tìm kho báu, kỳ III

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Đường dài không cuối không đầu
Có mấy ai vượt khó

Đây đã là chặng cuối rồi, 9 chặng vừa qua thật chẳng dễ dàng gì. Giờ đây tôi không thể đi cùng bạn để giúp bạn thoát khỏi mê cung không cuối không đầu này nữa, hãy tự lực cánh sinh đi nhé. Chúc bạn tìm ra lối thoát!
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.
Bạn muốn dừng cuộc chơi? Nhấn vào đây.