Dừng cuộc chơi

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Cảm ơn bạn đã hoàn thành trò chơi - dừng lại ở đây là bạn đã hoàn thành xuất sắc rồi đó!

Gửi đoạn nội dung sau nếu bạn thật sự muốn dừng cuộc chơi:

scavenger-hunt-3-goodjob0jsqu-hsnwu53onf54o3onfeo6

Đừng chia sẻ đoạn mã này nếu bạn không muốn cơ hội thắng giải thấp đi. Và một khi bạn gửi chuỗi kí tự này cho tôi, bạn sẽ không được ghi nhận các giải chung cuộc nên suy nghĩ kĩ nhé.


Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.