Lịch stream

Hiện tại, stream thường xuyên bắt đầu vào 22:30 thứ Bảy hàng tuần.

Ghi chú:

  • Tất cả thời gian ở trên đều theo múi giờ GMT+7.
  • Thời gian có thể thay đổi bất kì lúc nào.
  • Ngoài lịch dự kiến ở trên, một số game có thể xuất hiện bất ngờ.
  • Tham gia nhóm chat của tôi tại nhdl.xyz/jackbox để được biết trước khi có sự thay đổi hoặc khi có game đặc biệt!

Để lại bình luận