Hướng dẫn đặt lịch hẹn

Đầu tiên, trên giao diện lịch, chọn ngày bạn cần đặt lịch.

Sau đó, bạn chọn khung giờ bạn muốn. Mỗi khung giờ cố định trong 60 phút. Nhấn Confirm để xác nhận sự lựa chọn của bạn.

Tiếp theo, hãy điền họ tên, email, số điện thoại, username Facebook hoặc Instagram của bạn, và thông tin bổ sung (lý do cần đặt lịch, yêu cầu bổ sung,…) Những chỗ bắt buộc điền có dấu *.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết, nhấn Schedule Event.

Màn hình xác nhận sẽ hiện ra báo cho bạn biết là bạn đã đặt lịch hẹn thành công.

Bạn cũng sẽ nhận được một email tự động báo cho bạn các thông tin cần thiết.

Nếu bạn cần hủy (cancel) hay đặt lịch lại (reschedule), sử dụng các liên kết tương ứng trong email bạn nhận được.

Còn thắc mắc? Hãy gửi email đến hello@nguyenhuudailoc.com.

Quay lại trang đặt lịch hẹn