Mật mã Caesar

Trong mật mã học, mật mã Caesar (còn gọi là mật mã dịch chuyển) là một trong những mật mã đơn giản và được biết đến nhiều nhất. Mật mã Caesar là một dạng của mật mã thay thế, trong đó mỗi ký tự trong văn bản được thay thế bằng một ký tự cách nó một đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành bản mã. Vĩ dụ, nếu độ dịch là 3, A sẽ được thay bằng D, B sẽ được thay bằng E và cứ thế đến hết. Phương pháp được đặt tên theo Caesar, vị hoàng đế đã thường xuyên sử dụng nó trong công việc.

Hãy làm thử một trò giải đố ngắn để xem bạn có hiểu không nhé!

IHSSVVU, chìa khóa: +7

Cùng giải nào! Với chìa khóa/độ dịch trong đề bài, chúng ta có bảng chữ cái sau:

Bảng chữ cái gốc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bảng chữ cái đã mã hóa HIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFG

Sử dụng bảng chữ cái đã mã hóa để giải mã, chúng ta thu được từ BALLOON.

Trong trò chơi thật, chìa khóa có thể được ẩn giấu trong các câu từ gợi ý chứ không để công khai như ở đây đâu, vậy nên khi chơi thì bạn hãy cố gắng vận dụng tất cả khả năng bạn có để giải nhé!


Nội dung trên có tham khảo từ Wikipedia tiếng Việt.