Truy tìm kho báu, kỳ V

Tại sao ba thử thách lúc nãy dễ vậy? Tại vì tôi đang tìm cách phát tiền cho các bạn đó…

Thử giải mã chuỗi kí tự sau để tìm từ khóa sang chặng tiếp theo nhé!

MYDBKP[FDOYOF

Đừng quên nhập từ khóa bằng ký tự viết thường bạn nhé!

Cần gợi ý? Kéo bàn tay sang trái một chút, bạn sẽ thấy cổ dài ra.
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.
Báo lỗi/Phản hồi