Truy tìm kho báu, kỳ V

Lúc nãy mấy trò giải mã kí tự dễ quá nhỉ? Thêm trò nữa cho bạn thẳng tiến đến chặng cuối dễ dàng nào!

Sử dụng chuỗi kí tự gợi ý sau đây để tìm một chuỗi kí tự giúp bạn di chuyển đến chặng cuối.

**BD, PW, JP, BW LV, TN**

Hãy nhập chuỗi kí tự bằng chữ viết thường, bạn nhé!
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.
Bạn muốn dừng cuộc chơi? Nhấn vào đây.
Báo lỗi/Phản hồi