Truy tìm kho báu, kỳ V

Sau đây là thử thách đầu tiên dành cho bạn: Tại vị trí dấu ?, (những) kí tự nào đang bị thiếu?

BT, DD, MT, KH, CT, ?, ND, QM, GT, AT, BN

Chú ý nhập câu trả lời bằng kí tự in thường.
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.
Báo lỗi/Phản hồi