Truy tìm kho báu, kỳ III

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Nhiều người miền Bắc hay bị ngọng l với n. Kể cũng phải, từ l sang n chỉ cách nhau có một chữ cái thôi mà…

Thôi không lòng vòng, hãy giải mã chuỗi kí tự sau để đi tiếp nhé!

eykcjybc
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.