Truy tìm kho báu, kỳ III

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Thử thách vừa rồi dễ òm đúng không? Hãy giải sudoku sau nhé, và tổng tất cả các số bị thiếu chính là chìa khóa đưa bạn đến chặng tiếp theo đó!
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.