Trò chơi Truy tìm kho báu, kỳ III

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Tôi đã tìm ra kho báu của Nguyễn Hữu Đại Lộc rồi. Bạn có muốn là người tiếp theo chinh phục không?

Tham gia trò chơi


Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.