Truy tìm kho báu, kỳ III

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Hmm, mấy câu đố vừa rồi mang tính chất khoe khoang là chính, ahihi. Giờ vào việc nè: giải mã chuỗi kí tự sau để đến chặng tiếp theo nhé!

44 666 2 44 666 66 4
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.