Truy tìm kho báu, kì I

TRÒ CHƠI ĐÃ KẾT THÚC
Kho báu đã được chinh phục thành công và giải thưởng đã được trao hết. Hãy tiếp tục luyện tập bằng cách hoàn thành các kì trước để chuẩn bị cho kì chơi tiếp theo nhé!

Quào, bạn hiểu được gợi ý cơ à? Thật xuất sắc, chúng ta chỉ còn một chặng nữa thôi!

Giải mã chuỗi kí tự sau để hoàn thành trò chơi:

JIYXNAENIYFJUW

Gợi ý cũ: Bảng gợi ý giúp giải chuỗi kí tự này nằm ở nơi tớ hay stream game với công nghệ nhanh hơn ánh sáng tới các bạn.

Hiện tôi đã gỡ banner trên trang stream game. Bạn có thể giải bằng cách tham khảo hình sau:

Xin lưu ý:

  • Bảng này được chia làm đôi. Với mỗi nửa của bảng gợi ý sẽ có nhiều hàng ngang. Tuy nhiên, chỉ có một hàng ngang có thể giải mã chuỗi kí tự này.
  • Hãy nhớ rằng vị trí hàng ngang giải mã có thể sẽ không giống nhau ở cả hai nửa.
  • Chuỗi kí tự sau khi giải mã tạo thành một câu hoàn chỉnh được viết liền.Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.