Đây không phải là một podcast

Đây không phải là một podcast là một chương trình để tôi nói về công nghệ trong cuộc sống của chúng ta.

Sẽ sớm xuất hiện trên các nền tảng podcast phổ biến. Cùng đón chờ nhé!