Âm nhạc

Tôi nghe khá là nhiều nhạc, nên cũng tập tành lên danh sách nhạc để mọi người cùng thưởng thức. Hãy chọn một danh sách nhạc mà bạn muốn để nghe thử nhé! Tất cả danh sách này hoạt động trên nền tảng YouTube.

Chào buổi sáng!

Nhiều danh sách hơn sẽ xuất hiện trong tương lai, và các danh sách cũng sẽ được cập nhật thường xuyên. Gửi email cho tôi để đề xuất bài hát và chủ đề mà bạn thích nha!