Sự kiện "Bạn mới ơi, vào Lounge chơi, nhận quà đã đời!"

Cập nhật lần cuối: 13/04/2022

Tham gia Lounge

Thể lệ, điều khoản và điều kiện của sự kiện

Sự kiện này cũng áp dụng điều khoản và điều kiện chung cho các trò chơi trên mạng xã hội của Nguyễn Hữu Đại Lộc. Vui lòng tham khảo cả điều khoản và điều kiện này trước. Tuy nhiên, nếu có xung đột giữa hai văn bản, thì điều khoản và điều kiện dưới đây sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Sự kiện diễn ra từ ngày 13/04/2022 đến ngày 26/05/2022, dành cho những ai thấy được thông báo mời tham gia sự kiện và chưa từng là thành viên của Lounge trước ngày 13/04/2022. Nếu bạn đã từng tham gia Lounge trước đó, bạn sẽ không đủ điều kiện.

 2. Để nhận được phần thưởng cho người dùng mới, bạn cần:
  • Sở hữu thuê bao trả trước của nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone, và đang hoạt động 2 chiều tại thời điểm trao giải.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ trong mục 3 dưới đây trong thời gian quy định.
  • Ở lại trong nhóm cho đến ít nhất ngày 24/06/2022.
 3. Danh sách nhiệm vụ:
  • Bạn cần gửi yêu cầu tham gia Lounge trước 19:00 ngày 01/05/2022.
  • Sau khi yêu cầu được chấp nhận, bạn cần hoàn thành một trong hai nhiệm vụ sau: a) Đánh giá tuần của bạn trong 4 tuần liên tiếp kể từ khi bạn tham gia (bài đăng sẽ được đăng trong Lounge trước 20:30 ngày Chủ nhật hàng tuần). Hạn chót để bạn điểm danh là vào 22:00 thứ ba của tuần kế tiếp. Nếu bạn không hoàn thành điểm danh kịp thời, bạn sẽ không đáp ứng điều kiện nhận giải. b) Hoàn thành tất cả các chủ đề trong mục Hướng dẫn (Guides) của nhóm. Hoàn thành trong sự kiện này được hiểu là bạn phải nhấn Xong (Done) cho ít nhất 50% số bài viết trong một chủ đề, đồng thời hoàn thành bài kiểm tra của chủ đề (nếu có) với điểm số đạt 50% trở lên. Sau 28 ngày kể từ khi bạn tham gia nhóm nhưng không muộn hơn ngày 26/05/2022, việc hoàn thành của bạn sẽ được kiểm tra. Nếu bạn không hoàn thành kịp thời, bạn sẽ không đáp ứng điều kiện nhận giải.
  • Bạn không cần phải chọn nhiệm vụ, vì tất cả các nhiệm vụ sẽ được theo dõi cùng lúc.
 4. Phần thường cho người dùng mới là 5.000 (năm nghìn đồng) được cộng vào tài khoản chính điện thoại của người chơi trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Giới hạn 32 phần thưởng được trao trong sự kiện này, và khi tất cả phần thưởng được trao hết, sự kiện sẽ kết thúc ngay lập tức.

 5. Nếu bạn thoát khỏi nhóm trước khi nhận thưởng, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận giải. Nếu bạn thoát khỏi nhóm sau khi nhận thưởng và trước ngày 24/06/2022, bạn sẽ bị cấm tham gia tất cả trò chơi của Nguyễn Hữu Đại Lộc vĩnh viễn.

 6. Nếu có khiếu nại, vui lòng phản hồi trong vòng 24h làm việc kể từ khi nhận được kết quả.

 7. Trong mọi trường hợp, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Nguyễn Hữu Đại Lộc.