Đặt lịch hẹn Tết

Chuyên mục dự báo “thời tiết”: Bạn có thể tham khảo xem tôi sẽ ở đâu trong kỳ nghỉ lễ này. Tùy thuộc vào địa điểm mà bạn có thể đặt kèo tại chỗ hoặc online. Lưu ý rằng nội dung trong bảng này chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng nhắn tin hỏi lại tôi trước nhé.

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
        2/2 (23)
Nhà
3/2 (24)
Nhà
4/2 (25)
TP. BMT
5/2 (26)
H. Cư M’gar
6/2 (27)
Nhà
7/2 (28)
Nhà
8/2 (29)
Nhà
9/2 (30)
Nhà
10/2 (1)
Nhà
11/2 (2)
Nhà
12/2 (3)
Nhà
13/2 (4)
Nhà
14/2 (5)
Nhà
15/2 (6)
TP. BMT
16/2 (7)
TP. BMT
17/2 (8)
TP. BMT
18/2 (9)
TP. BMT

Nắm được lịch rồi chứ gì? Đặt kèo bằng cách nhắn tin cho tôi hoặc dùng widget bên dưới nhé.


Hướng dẫn sử dụng