Chéo QR Săn Vàng của MoMo

Sử dụng các mã QR sau để chuyển tiền và nhận 5 vàng cho mỗi lượt chuyển thành công (tối đa 1 lượt/mã QR trong toàn chương trình).

Mẹo: Nếu bạn chỉ có 1 thiết bị, hãy lưu các ảnh về và sử dụng chức năng nạp ảnh để thực hiện nhiệm vụ nhé.