Chéo Lắc Xì của MoMo

Trước khi quét các QR này, vui lòng đồng ý với các điều sau:

  • Vui lòng thông báo cho tôi qua tin nhắn và nhận được sự đồng ý của tôi trước khi quét các QR này.
  • Khuyến khích bạn quét tất cả các QR này trong cùng một ngày (có 5 mã tất cả).
  • Tôi chỉ chuyển tiền lại sau 12h trưa mỗi ngày.
  • Vui lòng gửi lại QR đa năng của bạn cho tôi KÈM SỐ TIỀN (nhấn nút Thêm số tiền để làm điều này) sau khi quét xong.

Bạn có thể nhấn vào mã QR để chuyển đến trang nhận tiền tương ứng của MoMo.


NGUYEN HUU DAI LOC, số điện thoại **032, số tài khoản tại NH Bản Việt *787.

qr code


NGUYEN HUU DAI LOC, số điện thoại *424, số tài khoản tại NH Bản Việt *837.

qr code


NGUYEN HUU DAI LOC, số điện thoại *178, số tài khoản tại NH Bản Việt *250.

qr code


NGUYEN THI KIM HOA, số điện thoại *705, số tài khoản tại NH Bản Việt *232.

qr code

NGUYEN HUU BON, số điện thoại *134, số tài khoản tại NH Bản Việt *495.

qr code