Thông tin hotline

Hotline chỉ được sử dụng để khiếu nại về quyền riêng tư, bản quyền hay các trò chơi có thưởng được tôi tổ chức như Truy tìm kho báu. Ngoài ra, vui lòng không sử dụng hotline cho các vấn đề khác. Hotline hoạt động từ 17h - 21h mỗi ngày. Nếu ngoài thời gian này hoặc khi không liên lạc được, hãy gửi tin nhắn SMS và tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. Với các mục đích liên lạc khác, xin hãy gửi email tới tôi tại hello@nguyenhuudailoc.com, hoặc sử dụng tính năng đặt lịch hẹn để được hỗ trợ.

Gọi hotline 0345 042 890 (Viettel)