Ủng hộ bằng tiền mặt

Cảm ơn bạn đã quyết định lựa chọn ủng hộ cho tôi! Sau đây là một số thông tin bạn cần biết trước khi ủng hộ.

Ủng hộ cho tôi thì có lợi gì?

  • Bằng việc ủng hộ, bạn đã góp phần giúp tôi có thêm tiền để nhanh chóng đem các Party Pack mới nhất về cho tất cả các bạn cùng chơi, đồng thời cải thiện chất lượng của tất cả các buổi stream.
  • Khi ủng hộ, bạn sẽ được mời tham gia một nhóm bí mật trên Facebook. Đồng thời, bạn cũng được quyền dùng chung tất cả kho game của tôi ngoài giờ stream chính của tôi.

Một số lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể ủng hộ nếu bạn đã từng chơi Jackbox cùng tôi ít nhất 03 (ba) lần trong khoảng thời gian từ 01/07/2021 đến nay.
  • Số tiền tối đa mà bạn có thể ủng hộ mỗi năm dương lịch là USD 1.20 hoặc 24 000 đồng.
  • Nếu bạn không đủ điều kiện hoặc vượt quá hạn mức, tôi xin phép chuyển trả lại số tiền đã nhận.
  • Một khi thanh toán đã hợp lệ và thành công, bạn sẽ không thể yêu cầu hoàn tiền.

Vui lòng gửi email đến hello@nguyenhuudailoc.com để biết các phương thức ủng hộ phù hợp.