Bản quyền

Xin chào tất cả các bạn! Sau đây là một số thông tin bạn cần biết về bản quyền trên trang web này.

Trừ khi được ghi chú rõ ràng tại từng trang, tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm hình ảnh và bài viết, đều thuộc bản quyền của tôi. Bạn không được phép sao chép nội dung trên trang web này và đăng tải lên các phương tiện khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tôi. Bạn vẫn có thể sao chép liên kết của từng trang và chia sẻ lên các phương tiện khác nhau bao gồm cả mạng xã hội, tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên trang web này, bạn cần phải có sự đồng ý bằng văn bản từ tôi.

Trang web này cũng sử dụng rất nhiều hình ảnh trên Unsplash. Unsplash là một trang web cho phép người dùng chia sẻ và sử dụng những hình ảnh mà không cần phải xin giấy phép hay trả phí, và hình ảnh có thể sử dụng cho hầu hết mục đích, kể cả mục đích thương mại. Nhấn vào đây để xem danh sách những ảnh tôi đã tải về và sử dụng từ Unsplash, được phân loại theo năm.

Tôi cũng cung cấp một số hình ảnh tôi chụp trên Unsplash, và những hình này bạn cũng có thể tùy ý sử dụng. Truy cập trang cá nhân trên Unsplash của tôi để xem hình mà tôi đã đăng tải.

Các thương hiệu được nhắc đến trên trang web này thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Nếu có bất kì thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến bản quyền hay cần được cấp phép sử dụng nội dung, xin vui lòng gửi email đến hello@nguyenhuudailoc.com và tôi sẽ cố gắng hồi đáp trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn!