Bản quyền

Xin chào tất cả các bạn! Sau đây là một số thông tin bạn cần biết về bản quyền trên trang web này.

Trừ khi được ghi chú thêm, tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm hình ảnh và bài viết, đều thuộc bản quyền của tôi. Bạn không được phép sao chép nội dung trên trang web này và đăng tải lên phương tiện khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tôi. Bạn vẫn có quyền sao chép liên kết của từng trang và chia sẻ lên các phương tiện khác nhau bao gồm cả mạng xã hội, tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng nội dung trên trang web này, bạn cần phải có sự đồng ý bằng văn bản.

Trang web này sử dụng rất nhiều hình ảnh của Unsplash. Unsplash là một trang web cho phép người dùng chia sẻ và sử dụng những hình ảnh ở trang web này mà không cần phải ghi bản quyền. Do đó, nếu bạn tìm thấy hình ảnh trên trang web của tôi cũng xuất hiện trên Unsplash, điều đó có nghĩa là bạn có toàn quyền sử dụng hình ảnh vào bất kì mục đích nào. Để biết thêm thông tin về Unsplash, hãy truy cập unsplash.com.

Các thương hiệu được nhắc đến trên trang web này thuộc về chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Nếu có bất kì thắc mắc, khiếu nại nào liên quan đến bản quyền hay cần được cấp phép sử dụng nội dung, xin vui lòng gửi email đến hello@nguyenhuudailoc.com và tôi sẽ cố gắng hồi đáp trong vòng 5 (năm) ngày làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của bạn!