Chính sách quyền riêng tư của The Box

Tôi quan tâm đến quyền riêng tư của bạn, và giống như trang web này, The Box được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Sau đây là một số điều bạn cần biết:

  • The Box KHÔNG THỂ gửi bất kì dữ liệu nào ra bên ngoài. Nút Gửi đi thực chất chỉ là nút chuyển thẳng đến trang hoàn thành. Trang không hề có bất kì thứ gì để xử lí form, và bạn hoàn toàn có thể theo dõi traffic để kiểm tra.

  • Sở dĩ trang được thiết kế như vậy để giúp bạn có thể xả những suy nghĩ tiêu cực nhưng không cần đọc lại, giống như việc bạn viết vào tờ giấy, xong xé hoặc đốt đi vậy.

  • Tuy nhiên, tiện ích autofill của trình duyệt bạn sử dụng, hay các phần mềm khác (có thể độc hại hoặc không) cài đặt trên thiết bị của bạn vẫn có thể đọc được nội dung bạn ghi.

Hy vọng bạn cảm thấy yên tâm khi sử dụng The Box, và chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!

Trở về The Box