Android

Bảo mật vs. thuận tiện: Sao cho hài hòa?

19 phút đọc

Khi ứng dụng độc hại dùng quyền trợ năng trên điện thoại để gây hại, các ứng dụng tài chính đã phản ứng theo nhiều cách khiến người dùng chóng mặt.