Mã Morse

Mã Morse là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền các thông tin điện báo trong những năm 1870-1967. Mã Morse dùng một chuỗi đã được chuẩn hóa gồm các phần tử dài và ngắn để biểu diễn các chữ cái, chữ số, dấu chấm, và các ký tự đặc biệt của một thông điệp. Các phần từ ngắn và dài có thể được thể hiện bằng âm thanh, các dấu hay gạch hoặc các xung.

Ngày nay, do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, cùng với hệ thống điện tín viễn thông hiện đại, mật mã Morse không còn được thịnh hành, thay vào đó Morse được dùng trong việc giải trí và trong các trò chơi như Truy tìm kho báu.

Hãy nhìn vào bảng mã Morse quốc tế này nhé!

Kí tự Tín hiệu Morse Kí tự Tín hiệu Morse
A .− S
B −… T
C −.−. U ..−
D −.. V …−
E . W .−−
F ..−. X −..−
G −−. Y −.−−
H …. Z −−..
I .. 0 −−−−−
J .−−− 1 .−−−−
K −.− 2 ..−−−
L .−.. 3 …−−
M −− 4 ….−
N −. 5 …..
O −−− 6 −….
P .−−. 7 −−…
Q −−.− 8 −−−..
R .−. 9 −−−−.

Giờ hãy thử giải chuỗi kí tự sau nhé:

− …. .− − .−.. .− −.− …. −−−

Sử dụng bảng mã Morse quốc tế ở trên, chuỗi kí tự mà chúng ta cần tìm là THATLAKHO.
Trông vậy chứ cũng không khó lắm, đúng không các bạn?