Mật mã Atbash

Trong mật mã học, mật mã Atbash là một loại mật mã thay thế một chữ cái riêng lẻ, ban đầu được sử dụng để mã hóa bảng chữ cái Hebrew. Nó được hình thành bằng cách đảo ngược thứ tự bảng chữ cái, để chữ cái đầu tiên trở thành chữ cái cuối cùng, chữ cái thứ hai trở thành chữ cái kề cuối, và tương tự như thế. Với tính chất này, mật mã Atbash có thể sử dụng với bất kỳ bảng chữ cái nào trên thế giới, miễn là chúng có thứ tự nhất định.

Trong Truy tìm kho báu, mật mã Atbash chỉ sử dụng với bảng chữ cái tiếng Anh.

Hãy thử giải mã chuỗi kí tự sau nhé!

IZMWLN

Vì trò chơi chỉ sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh, chúng ta có bảng chữ cái đã mã hóa như sau:

Bảng chữ cái gốc ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Bảng chữ cái đã mã hóa ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sử dụng bảng chữ cái đã mã hóa để giải mã, chúng ta thu được từ RANDOM.


Nội dung trên có tham khảo từ Wikipedia tiếng Anh.