Thông tin bổ sung

  • Có một cách khác để bạn nhập câu trả lời, đó là truy cập sh.nhdl.xyz/(cautraloi). Nguyên tắc nhập không khác gì khi bạn nhập câu trả lời vào hộp, trừ một lưu ý nhỏ là bạn cần viết liền các câu trả lời theo thứ tự nếu chặng đó xuất hiện nhiều câu hỏi. Hãy thử làm quen với điều này bằng cách trả lời các câu hỏi lúc nãy nhé!

  • Khi một trò chơi Truy tìm kho báu kết thúc, hãy nhập gotoxxyy với xx là số thứ tự của trò chơi (01, 02, 03,…) và yy là số thứ tự chặng trong trò chơi tương ứng. Chẳng hạn, để truy cập chặng 9 của Truy tìm kho báu kì III, gõ goto0309 vào hộp trả lời.