Truy tìm kho báu, kỳ V

Dạo này học lại thống kê mệt quá các bạn ạ, may mà có máy tính nó phụ cho chứ không cũng đuối. Vì tôi bị hành nên tôi sẽ hành lại các bạn bằng cái thử thách này.

Sau đây là 3 bảng số liệu với lần lượt 23, 47 và 99 giá trị.

5 13 21 15 15 10
15 21 14 21 43 11
15 11 16 23 20 18
16 25 15 11 18 X
25 22 22 23 15 16 18 20
25 22 22 22 22 15 15 20
22 24 25 26 22 25 25 20
22 23 22 76 22 25 25 25
25 1020 25 25 76 12 18 1
23 38 15 16 25 25 25 Y
1 1 1 1 1 1 20 21 20 20
1 1 20 27 1 1 21 21 21 20
1 1 27 1 1 1 21 21 21 21
27 1 1 20 20 1 21 21 21 20
27 90 1 1 1 1 20 3000 20 27
1024 27 20 20 20 1 20 27 27 27
25 20 27 27 27 27 27 27 27 27
27 27 27 20 25 20 20 27 20 27
27 27 69 24 27 27 27 27 27 27
27 21 20 21 27 27 27 27 27 Z

Biết X = 15, Y= 23.5, hãy tính các thông số thống kê cơ bản để xác định Z.

Cập nhật ngày 15/02/2021: Trong quá trình biên tập, tôi đã vô tình sửa số trên bảng làm sai lệch giá trị X dự kiến. Tại thời điểm này, X đã được sửa từ 15.25 thành 15. Rất mong bạn thông cảm cho sự cố này và cảm ơn những người bạn tinh mắt đã phát hiện ra lỗi này nhé!
Bằng việc tham gia trò chơi, bạn đã đồng ý với Thể lệ trò chơi.
Báo lỗi/Phản hồi