Tạm biệt Facebook.

Tình hình là từ ngày tớ biết được thói quen sử dụng thời gian của mình, tớ bàng hoàng lắm. Việc dùng Facebook tới 1/6 khoảng thời gian trong ngày là quá nhiều, và tớ thấy mình không thể tiếp tục sống như vậy được nữa. Vậy nên từ hôm nay, tớ quyết định…